การนำวัตถุที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่มาตรวจพิสูจน์ (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องจากสถานที่จอดรถ และการอำนวยความสะดวกเรื่องการให้บริการตรวจพิสูจน์วัตถุ ที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. แจ้งเจ้าหน้าที่งานควบคุมล่วงหน้า เรื่องการนำวัตถุที่จำนวนหลายชิ้นเข้ามาตรวจ เพื่อทางงานควบคุมฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อผูกตะกั่วและนับบัตรสีชมพูได้เพียงพอ (ถ้าผู้ขอรับบริการมีเจ้าหน้าที่มาเอง กรุณาแจ้งทางงานควบคุมด้วย) และให้นำวัตถุมาตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้า ถ้ามาในช่วงบ่าย ทางงานควบคุมฯ จะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่ปฏิบัติได้จริง ตามเวลาราชการ วัตถุที่เหลือ ต้องนำมาตรวจพิสูจน์ใหม่
2. แจ้งเจ้าหน้าที่งานควบคุมล่วงหน้า เรื่องการนำรถที่มีขนาดใหญ่ที่นำวัตถุเข้ามาตรวจพิสูจน์ (ถ้านำเข้ามาโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ จะไม่สามารถเข้ามาจอดได้)
3.ให้ผู้ขับรถที่นำวัตถุมาตรวจพิสูจน์ฯ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งานควบคุมฯ ,เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ และเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อย่างเคร่งครัดติดต่อสอบถาม
นางนิษฐา สามกองงาม , นายปาฏิหาริย์ เร่งเจริญ
โทร.0 2164 2501 ต่อ 1011
งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม