การควบคุมสินค้าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร

รายละเอียดข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ สามารถส่งอีเมลมาสอบถามได้ที่ ask.nswmuseum@hotmail.com