ช่องทางการติดต่อในการสอบถามเกี่ยวกับวัตถุที่ต้องขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องจากปัจจุบัน มีการสอบถามเกี่ยวกับวัตถุที่ต้องขออนุญาตกับกรมศิลปากรหรือไม่ ทางสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้เปิดช่องทางการสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยสามารถสอบถามและส่งภาพถ่ายที่ชัดเจน ด้านหน้า ได้ทาง ask.nswmuseum@hotmail.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติม
งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โทร . 0 2164 2512
0 2164 2501-02 ต่อ 1008, 1009, 1010, 1011