เปลี่ยนสถานที่ขอรับใบอนุญาต มาที่กรมศิลปากร(เทเวศร์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เนื่องจากงานควบคุมได้มีกำหนดการย้ายไปปฏิบัติงาน ที่อาคารกรมศิลปากรเทเวศร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการมาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ตามวันดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติม 09-91302918 , 02-164-2512
E-Mail : nsw-museum@hotmail.com