เวลาทำการในการขอรับใบอนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอแจ้งเวลาในการนำวัตถุมาตรวจพิสูจน์ เพื่อขอรับใบอนุญาต วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันหยุดราชการ)
รอบเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร 099-130-2918