แจ้งประกาศวันหยุด วันที่ 8 และ 12-16 เมษายน 2567

กรมศิลปากร ขอแจ้งประกาศวันหยุดราชการ
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ชดเชยวันจักรี
วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 เทศกาลสงกรานต์