พิกัดศุลกากรที่กรมศิลปากรประกาศใช้ร่วมกับกรมศุลกากร

เนื่องจากกรมศุลกากรได้ประกาศร่วมใช้พิกัดกับกรมศิลปากร เพื่อให้ใช้พิกัดได้ตรงตามที่ผู้ใช้งานระบบได้ส่งข้อมูลให้กับกรมศิลปากร และใช้ทำใบขนสินค้ากับกรมศุลกากร นั้น โดยกรมศิลปากรมีพิกัดดังเอกสารแนบ กรณีติดปัญหาเกี่ยวกับการทำใบขนสินค้า กรุณาติดต่อกรมศุลกากร เบอร์ 02-6677000

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง