ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร

เนื่องจากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำลังมีการเคลื่อนย้ายสำนักงานใหม่ และกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงทำให้การออกใบอนุญาตทำให้มีการล่าช้ากว่ากำหนด และขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกำหนดระยะเวลาในการส่งออกสำรองไว้ด้วย จึงขออภัยในความล่าช้า ทางเราจะปรับปรุงให้ท่านได้รับใบอนุญาต อย่างเร็วที่สุด
สอบถามเพิ่มเติม
งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
02-2247976
02-2247493