หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562

หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
เนื่องจากมีการจัดสัมมนา NSW ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จึงไม่สะดวกกับการมาขออนุญาต