หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2562

เนื่องจาก วันที่ 24-25 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พช.พระนคร จึงขอให้เลี่ยงการมาขออนุญาต