หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562

หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีการปิดการจราจรเตรียมการจัดพระราชพิธี จึงไม่สะดวกในการมาขออนุญาต