หยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 12 - 16 เมษายน 2562

งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ปิดการให้บริการการขออนุญาตฯ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2562 แต่ยังสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ National Single Window ได้ตามปกติ และจะเปิดทำการในวันที่ 17 เมษายน 2562

งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
02-2247976