โปรดหลีกเลี่ยงการขออนุญาตฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการบรวงสรวงพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ จึงไม่สะดวกเรื่องสถานที่อำนวยความสะดวกได้ จึงขอให้หลีกเลี่ยงการขออนุญาตในวันที่ 11 เมษายน 2562 ในช่วงเช้า และสามารถมาขออนุญาตได้ ในช่วงบ่าย (13.00 - 15.30 น.)